Bine ați venit la  Centrul Medical Elisa Med

Centrul Medical Elisa Med vă stă la dispoziţie cu servicii medicale de Medicina muncii, alte specialităţi medicale, analize de laborator şi o gamă largă de terapii complementare, precum și servicii moderne de telemedicină, prin Elisa Virtual Clinic.

Misiunea Noastră / Aproape de dumneavoastră

Misiunea noastră este aceea de a împleti în mod armonios specialitățile şi instrumentele medicinii moderne cu terapiile naturale complementare, pentru a putea oferi pacienților noștri soluții cât mai complete şi personalizate.

Aproape de dumneavoastră este deviza care ne caracterizează munca şi eforturile de refacere a relației sacre medic-pacient, relaţie atât de alterată în această epocă dominată de complexul industrial medico-farmaceutic.

Locații Centrul Medical Elisa Med

Îngrijirea personalizată a pacientului este ceea ce diferențiază Centrul Medical Elisa Med, prin una dintre cele două locații din Alba Iulia sau Blaj.

La Centrul Medical Elisa Med, sănătatea va fi alegerea ta, nu șansa ta!   Fă din sănătatea ta o alegere conștientă și acționează proactiv.

Clinica Virtuală / Telemedicina

Asistența medicală virtuală – termenul umbrelă pentru toate elementele non-fizice ale asistenței medicale și ale procesului medical, și cuprinde clinica virtuală, consultații virtuale și monitorizarea la distanță a pacientului.

Clinica Virtuală – spațiu virtual  online care permite  întâlnirea unui profesionist din domeniul sănătății și a unui pacient,  fără o așteptare prelungită pentru o programare personală la un spital sau o clinică. Implementarea conceptului de Clinică Virtuală este fezabilă luând în considerație și faptul că o mare parte din populație, azi, are acces la Internet, computer si diverse dispozitive mobile.
Telemedicinatotalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical şi a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației şi mijloacelor electronice de comunicare.

Servicii Clinica Virtuală/Telemedicină

a) Teleconsultații

Serviciul de Teleconsultație  oferă modalitatea  prin care pacientul  – de la domiciliul  său –  să fie  pus in contact cu un medic pentru  efectuarea unei  consultație online, pentru diverse specialități medicale.

b) Telediagnostic

Detectarea unei boli prin evaluarea datelor transmise către  un centru de diagnosticare situat la o anumită distanță de pacient.

c) Second opinion

O a doua opinie este o revizuire a diagnsticului si respectiv a strategiei terapeutice propuse initial, de catre  un medic/ echipa medicala,  dintr-un alt centru medical.

d) Telemonitorizare pacienți

Telemonitorizarea presupune colectarea, prelucrarea datelor indicatorilor funcţionali (tensiunea arterială, frecvenţa contracţiilor cardiace, frecvenţa respiraţiei etc.) executate de sine stătător şi organizarea accesului la aceste date a specialiştilor pentru evaluarea stării pacientului.

Servicii Clinică Virtuală / Telemedicină

Clinica Virtuală este implementată având ca suport platforma integrată CDMS-Alba, ce oferă facilități specializate pentru organizarea  activităților specifice pentru acest domeniu.

Pentru solicitarea unuia dintre serviciile:

 • Teleconsultații;
 • Telediagnostic;
 • Second Opinion;
 • Telemonitorizare / teleasistență medicală .

vă rugăm să accesați pagina de programare  pentru pentru servicii din domeniul Asistență medicală virtuală,  pentru a beneficia de serviciile specialiștilor noștri din cadrul Centrului Medical Elisa Med

Servicii medicale oferite de Centrul Medical ElisaMed

Medicina Muncii

Examinari

Consultații

de specialitate

Analize

de laborator

Consiliere

Medicală

Terapii

complementare

Pentru detalii privind serviciile oferite in cadrul Centrului Medical Elisa Med, vă rugăm să accesați una din locațiile Centrului sau Clinica Virtuală.

ELISA MED – UNITATE PROTEJATĂ AUTORIZATĂ

OFERTA DE SERVICII MEDICALE

PE BAZA DE PARTENERIAT, IN TEMEIUL LEGII Nr.448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

Potrivit prevederilor Legii nr.448/2006,republicata, toţi angajatorii care au cel putin 50 de angajati sunt obligati să angajeze persoane cu handicap într-un procent de minim 4% din numarul total de salariaţi. În cazul în care nu pot respecta această prevedere,pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre urmatoarele obligaţii: (art.78,alin 3,lit.b,din lege).

Recent au fost modificate și completate reglementările referitoare la unitățile protejate autorizate prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Astfel:

 • Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu peste 50 angajați, care nu angajează persoane cu dizabilități pot opta:
 • să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul minim brut pe ţară garantat in plata ,înmulţit cu numărul de locuri de muncă in care nu au angajat persoane cu dizabilitati sau,
 • să achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unităti protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în in cuantumul sumei reprezentand diferenta pana la nivelul obligatiei de plata.

Oferta noastră constă în servicii de supraveghere activă a sănătătii lucrătorilor, conform HG 355/2007,ca de exemplu:

 • Vizite medicale si tratamente la sediul dumneavoastră, sau la punctele de lucru.
 • consultatii de medicina muncii pentru angajare sau control medical periodic
 • Investigaţii paraclinice: ECG,probe functionale respiratorii,audio-grame, screening oftalmologic cu Visiotest,determinarea glicemiei cu glucometrul.
 • Managementul cabinetului medical de intreprindere
 • cursuri de prim ajutor, consultanţă în ce priveste sănătatea şi securitatea în muncă, monitorizarea efectelor biologice a expunerii la noxe profesionale,implementarea de programe de promovare a sanatatii la locul de munca, sau alte servicii care fac obiectul activităţii noastre.
 • Protocol de testare Covid 19 pentru managementul cazurilor de infectare